Kvalitet och miljö

Professionella svarstjänster sedan 1994 | Högsta kreditvärdighet AAA | Kollektivavtal

Vår kvalitet och miljömedvetenhet ligger som grund i det dagliga arbetet. Våra tjänster, interna processer och arbete med hållbarhet kring miljö grundar sig i behoven och kraven från dig som kund och genomsyrar därefter hela vår organisation. 

Vi strävar efter att hela tiden förbättra vår verksamhet. Därför sätter vi utmanande men realistiska mål i vårt arbete. Vi arbetar aktivt med system och rutiner för kvalitet och miljö samt med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om Systematiskt brandskyddsarbete.

För att det systematiska arbetet ska vara något som används dagligen och i hela organisationen utgår vi från vår företagskultur och definierade värderingar.

Svarstjänster som är närvarande på ett enkelt och personligt sätt

Närvarande:
– Vi är närvarande och besvarar samtal åt dig som kund.
– Vi är närvarande som anställd hålla våra arbetstider.
– Vi är närvarande i samtalen för att de ska hanteras på det sätt du som kund vill.

Enkelt:
– Det ska vara enkelt för dig som kund att ansluta sig till våra tjänster, göra ändringar, komma i kontakt med oss.
– Det ska vara enkelt för kommunikatörerna att göra rätt i samtalen.

Personligt:
– Vi svarar personligen åt dig som kund på det sätt du vill.
– Vi hjälps åt som medarbetare och har en öppen dialog om vad som funkar bra och vad som behöver ändras på för att trivas på arbetet