System och säkerhet

Telefoniplattform

MiContact Center Enterprise ( Läs mer ) med MX-ONE ( Läs mer ). Mitel har ett av värdens mest avancerade system. MX-ONE har en upp time på 99.9%.

Ett egenutvecklat, mycket avancerat telefonisystem som vi integrerat med Mitels produkter som kontinuerligt utvecklats och anpassats sedan 1994. Helt anpassat för att kunna erbjuda en suverän service till våra kunder.

Modern IT och serverpark

  • Vi har serviceavtal och på servrar.
  • Vi har serviceavtal på vår telefoniplattform.
  • Vi har UPS för hela vårt system för att klara ett strömavbrott på över 1 tim.

Sekretess

Vår personal har anställningsavtal samt ytterligare undertecknat ett separat sekretessavtal. Utskrivna kunders dokument sparas samt mals sönder av mobil dokumentförstöring direkt vid vårt kontor.