System och säkerhet

Telefoniplattform

Multimediekontaktcenter MX-One med Solidus eCare. Ett av värdens mest avancerade system. MX-One har en upp time på 99.9%.

Ett egenutvecklat, mycket avancerat telefonisystem som vi kontinuerligt utvecklat och anpassat sedan 1994. Helt anpassat för att kunna erbjuda en suverän service till våra kunder.

Modern IT och serverpark

  • Vi har serviceavtal och på servrar.
  • Vi har serviceavtal på vår telefoniplattform.
  • Vi har UPS för hela vårt system för att klara ett strömavbrott på över 1 tim.

Sekretess

Vår personal har anställningsavtal samt ytterligare undertecknat ett separat sekretessavtal. Utskrivna kunders dokument sparas samt mals sönder av mobil dokumentförstöring direkt vid vårt kontor.