Kundtjänst Online

  • Tillgänglighet för era kunder

  • Kundtjänst utefter era behov

  • Statistik för analyser

Ge dig och dina kunder bästa tänkbara service genom att outsourca er kundtjänst till AnswerOnline.

Vår Kundtjänst Online ger dig en specialutbildad kundtjänst helt individuellt anpassad för ditt företag. Vi tar över hela eller delar av er kundtjänsten under en kortare eller längre period alternativ som back-up då ni själva är upptagna. Dina önskemål – vi skräddarsyr. En extern kundservice när den är som bäst.

Vi utbildar en speciell grupp utefter dina önskemål

Tillsammans identifierar vi uppdragets omfattning och ramar samt rutiner att följa och vilka system som ska användas. Beroende på uppdragets omfattning är ni med och utbildar våra kundkommunikatörerna alternativt använder vi konceptet train-the-trainer. De samtal som sträcker sig utanför uppdragets ramar kan kopplas vidare direkt till den person eller avdelning hos er som kan ta ärendet vidare, eller registrerar vi ett ärende i ert eller vårt system. Kundtjänst Online hanterar allt från ett fåtal samtal till över tusen samtal per dag. 

Vi hjälper er kund framåt

Vi registrerar överenskommen information direkt i ert CRM-system, via webbokning eller i vårt system som förs över till er via mail. Med extern kundservice kan vi exempelvis hantera bokningar av tider, djupare support av era tjänster och produkter eller felanmälningar.

Statistik och uppföljning

Med vår webbaserade tjänst Mina sidor får du full kontroll över Kundtjänst Online direkt i din mobil, surfplatta eller dator. Du kan i realtid följa antalet samtal som besvaras, samt se hur många utskick vi gjort och till vem. Läs mer om Mina sidor

För att få än mer kunskap om vad kunderna ringer in om kan vi föra statistik på samtalen utefter era önskemål och förse er med skräddarsydd statistik. På detta sätt får ni på ett enkelt sätt tillgång till underlag att kunna utveckla er verksamhet med.

Vi hjälper små till stora företag

Oavsett storlek på företaget eller behov är vi rätt för dig. Eftersom vi har möjlighet att anpassa kundtjänstens befogenheter och specialutbildar en grupp personer utifrån dina behov har företagets storlek ingen betydelse. 

 

Är du intresserad av en extern kundtjänst anpassad efter dina behov är du varmt välkommen att höra av dig till oss för mer information om Kundtjänst Online. Vi lyssnar in dina behov och tar fram en offert för den svarstjänst ni behöver. Du kan abonnera tjänsten under kortare tid eller använda oss löpande – vi löser den skräddarsydda kundtjänsten du behöver. 

 

För mer information 020 - 99 22 99