Statistik

Med tillvalstjänsten Statistik får du en djupare förstående kring vad era inkommande samtal handlar om. Ett perfekt sätt att få tillgång till data, för att vidareutveckla er verksamhet.

Vad handlar era inkommande samtal om mer i detalj? Vad vill era kunder ha hjälp med på djupet? Är det någon specifik produkt eller tjänst som behöver förtydligas eller utvecklas?

Oavsett svarstjänst som används hos AnswerOnline svarar vi personligen. Ett personligt bemötande i kombination med vår samtalsmetodik resulterar i att vi i detalj får fram vad samtalen handlar om och kan skapa data och statistik utefter era önskemål.

Statistiken levereras som en rapport till er med jämna mellanrum.

 

Jag vill veta mer    020 - 99 22 99