AnswerOnline - Inkoppling av Svarstjänst och Växeltjänst.
Live Chat

Inkoppling

Support inkoppling för telefoner samt växlar

Här pressenteras de vanligaste funktionerna för överkoppling av samtal till AnswerOnline genom att välja ert telefonisystem.

Individuella kopplingsfunktioner kan förekomma. Om ni är osäker på er växels funktioner rekommenderar vi dig att ta kontakt med din växelleverantör.