Kvalite och miljö

Kvalitet och miljömedvetenhet ligger som grund för vårt vardagliga arbete. Därför är det en självklarhet för oss att ha många års utarbetade rutiner för kvalitet och miljö.

Vi har under många år arbetat med omfattande rutiner för kvalitet o miljö samt med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete.

Vi vill hela tiden förbättra vår verksamhet på dess punkter, därför sätter vi utmanande men realistiska mål i vårt arbete. Vi arbetar för att använda våra resurser på det mest effektiva sättet för att värna om miljön.

AnswerOnline Sverige AB har haft högsta kreditvärdighet AAA i 10 av de senaste 13 åren.

Vi är medlemmar i Almega tjänsteföretagen samt avtal med Unionen för vår personal.

De grundläggande värderingarna för oss är nöjd kund, affärsmässighet och kompetenta och motiverade medarbetare. Våra värderingar löper som en röd tråd genom allt vi gör för att vi ska kunna leverera den anpassade tjänst du behöver.