AnswerOnline - Inkoppling centrex för Svarstjänst och Växeltjänst.
Live Chat

Centrex / Mobil Centrex

Inkoppling av tjänsterna från en Centrex kan vara olika beroende på hur Telia har konfigurerat denna för ert företag.

 

  • Om huvudnumret är en nummersatt linje som finns på Ert företag väljer ni denna linje och inkoppling kan ske enligt nedan.
  • Om ni nattkopplar ( loggar ur) och era samtal går till en sidotelefon då görs omkopplingen enligt nedan på denna telefon.
  • Om huvudnumret ej är konfigurerat enligt ovan utan ligger i Telias nät kontaktar ni Telia Centrex för att lägga in önskad funktionalitet direkt på huvudnumret

 

Direktnummer kan kopplas om enligt instruktionen nedan.

       .      Mer information om funktionerna i Centrex finns på                   http://www.telia.se/foretag/kundservice/support/vaxlar/centrex/centrexvaxel.page

            Telefon till Telia Centrex användarstöd   020-24 11 24 

 


Inkopplingsmöjligheter
Lägg funktionerna som kortnummer på din telefon snabbt och enkelt att använda.

 

 

 
 
 

Medflyttning
Den som ringer till er slår Ert telefonnummer på vanligt sätt och märker inte att samtalet besvaras av AnswerOnline. Ni kan ringa som vanligt från er telefon när ni har tjänsten inkopplad. Kopplingstonen är då hackad för att påminna om att era inkommande samtal går till ett annat nummer. Denna tjänst tar alltid överhand över andra plustjänster, när urkoppling aktiveras ligger övriga tjänster kvar.

 

 

Inkoppling:

*21* 00 Omkopplingsnummer # invänta talbesked, tjänsten är inkopplad.

 

Urkoppling:

#21# invänta talbesked, tjänsten är urkopplad.

 
 
 

Vidarekoppling vid ej svar
När ni inte hinner med att svara på alla inkommande samtal, vidarekopplas samtalet automatiskt efter ett visst antal sekunder (som ni själva väljer) till Online Telefonpassning. Ni kan ringa som vanligt från Er telefon när tjänsten är inkopplad. Denna tjänst kan alltid vara inkopplad och Ni har alltid någon som tar emot era samtal.

 

 

Inkoppling:

*61* 00 Omkopplingsnummer * välj antal signaler
(ex 3 signaler slå 15, 4 signaler slå 20) invänta talbesked, tjänsten är inkopplad.

 

Urkoppling:

#61# invänta talbesked, tjänsten är urkopplad.

 
 
 

Vidarekoppling vid upptaget
Om det är upptaget på samtliga era linjer kopplas samtalet automatiskt vidare till Online Telefonpassning i stället för att kunden skall få en upptagetton. Denna tjänst kan alltid vara inkopplad samt kombineras med andra tjänster. Tjänsten är ingen fri plustjänst utan kostar för närvarande 150 kr i öppningskostnad, beställs hos Telias kundtjänst.

 

 

Inkoppling:

*67* 00 Omkopplingsnummer # invänta talbesked, tjänsten är inkopplad.

 

Urkoppling:

#67# invänta talbesked, tjänsten är urkopplad.