AnswerOnline - Miljöpolicy för AnswerOnline.
Live Chat

Miljöpolicy

AnswerOnline skall aktivt bedriva verksamheten på ett miljöanpassat sätt. Genom våra grundläggande värderingar och visioner skall AnswerOnline aktivt bedriva kvalitetsarbete. Våra grundläggande värderingar och vårt arbetssätt:

 • Eftersträvar vi fortlöpande förbättringar genom att ständigt sätta nya mål.
   
 • Eftersträvar vi att använda våra resurser på ett effektivt sätt samt främjar återvinning av de material som vi använder.
   
 • Arbetar vi för att samordna miljöarbetet med utgångspunkt i personalens hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.
   
 • Arbetar vi för fortsatt utbildning och att motivera personalen att utföra sina arbetsuppgifter och verka på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.
   
 • Uppfyller vi kraven i gällande miljölagstiftning som företaget berörs av.