AnswerOnline - Kvalitet för vår svarstjänst och växeltjänst.
Live Chat

Kvalitet & Miljö

Kvalitet och miljömedvetenhet ligger som grund för vårt vardagliga arbete. Därför är det en självklarhet för oss att vara att ha många års utarbetade rutiner för Kvalitet och miljö.

Vi har under många år arbetat med omfattande rutiner för kvalitet o miljö samt med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete. De grundläggande värderingarna för oss är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetenta och motiverade medarbetare".